Warunki korzystania

Disclaimer: Wszystkie dane udostępniane na tej stronie internetowej mają służyć wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alpine nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne zawarte w niniejszym dokumencie ani za szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostarczenia, wykonania lub wykorzystania tych informacji, nawet jeśli firma Alpine Overhead Doors, Inc. możliwość wystąpienia takich szkód z wyprzedzeniem.

Poniżej przedstawiono zasady i warunki korzystania z alpejskich bram sekcyjnych, internetowej Inc. przez każdą osobę.

Definicje :

W tych warunkach, następujące terminy mają następujące znaczenie:

Alpejski, we i us średnia Alpine Overhead Doors, Inc.

Materiały na tej stronie internetowej oznacza materiały (w tym wszelkie informacje, zawartość, opisy, tekst, dokumenty, logo, grafiki, zdjęcia, klipy wideo, obrazy, ikony przycisku, dźwięki, klipy audio, nagrania muzyczne, kod, oprogramowanie i inne elementy).

Osoba lub osoby oznacza każdą osobę fizyczną lub jakąkolwiek korporację, spółkę cywilną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną jednostkę.

Warunki korzystania oznacza niniejsze Warunki Użytkowania.

Strona internetowa or ta strona internetowa oznacza witrynę alpejską w sieci World Wide Web, na której pojawiają się niniejsze Warunki Użytkowania (w tym wszystkie Materiały w tym miejscu).

Ty lub twój oznacza każdą Osobę, która lub która uzyskuje dostęp do Witryny.

Prosimy o przeczytanie niniejszej Warunki użytkowania Ostrożnie Przed Korzystając z tej strony, Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, proszę nie korzystać z tej strony. Należy przeczytać niniejsze Warunki przed skorzystaniem z tej strony internetowej ostrożnie. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą automatycznie stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia na tej stronie. Należy przejrzeć niniejsze Warunki użytkowania, gdy masz dostęp do tej strony internetowej, ponieważ za każdym razem to zrobić będzie przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania jak wtedy w mocy.

Prawa Alpine w materiałach; Ograniczenia w stosowaniu materiałów, Wszystkie materiały są własnością lub są licencjonowane, Alpine lub jej podmiotów zależnych i są chronione prawem Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych i innych ustaw, a wszystkie prawa do nich są wyraźnie zastrzeżone. Zestawienie materiałów (czyli gromadzenie, rozmieszczenie i montaż materiałów) jest wyłączną własnością firmy Alpine lub jej podmiotów zależnych i są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych i innymi prawami autorskimi. Udziela się zgody na kopiowanie i drukowanie elektronicznie twarde kopie stron z tej strony wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów, a wszelkie takie kopie należy umieścić informację o prawach autorskich zawarte na każdej stronie tej strony. Wszelkie inne zastosowania tego Serwisu lub jakichkolwiek materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Alpine. Oprócz naruszenie niniejszych Warunków, jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych Stanach Zjednoczonych i innych ustaw.

Prawnie Prawa Własności Intelektualnej, Te słowa i nazwy "Alpine", "Alpine bram sekcyjnych, Inc." i "Alpine bram sekcyjnych", logo Alpine i inne znaki handlowe firmy Alpine, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy usług, znaki firmowe, symbole handlowe, slogany na ten temat Strona internetowa jest [] zarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i namesand eksploatacji i są własnością firmy Alpine. Zabronione jest korzystanie z któregokolwiek z Alpine na znaki towarowe, nazwy, loga, symbole i slogany pojawiające się na tej stronie internetowej oraz wszelkie colorable imitacje dowolnego samo w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Alpine. Pozostałe znaki, nazwy, logo, symbole i slogany handlowe przedstawione na tej stronie mogą być w posiadaniu osób trzecich, które nie są powiązane z Alpine lub jej spółek zależnych. Takie znaki pojawiają się wyłącznie w celach identyfikacji i są własnością ich właścicieli. Nic w lub na tej stronie internetowej nie należy interpretować jako przyznanie, przez implikację lub w jakikolwiek inny sposób, zezwolenia, licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej, nazwy usługi lub innego znaku towarowego, nazwy, logo, symbol lub sloganu wyświetlanego na tej stronie bez pisemnej zgody firmy Alpine lub osoby trzeciej, która może posiadać takie same. Alpine zakazuje, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Alpine, użycia jakiejkolwiek Alpine nazwy, logo lub znaku jako odnośnik do tej strony lub jakiejkolwiek innej stronie Alp.

Bez ograniczania ogólności powyższego Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych] [zarejestrowanych znaków towarowych posiadanych przez Alpine. Ta lista jest tylko w celach informacyjnych i nie mogą zawierać wszystkie Alpine zarejestrowanych] [zarejestrowane znaki towarowe.

 • Drzwi Alpine ®
 • Drzwi Alpine ®
 • Drzwi Alpine ® napowietrzne
 • Alpine bram sekcyjnych, Inc. ®
 • Alpine Loc-Tite ®
 • Aluma-Vision ®
 • Auto-Fire-Tite ®
 • Auto-Fire-Shut ®
 • Counter-Vision ®
 • Świt-4-Door ®
 • Przeciwpożarowe Storm®
 • Fire-Shut ®
 • Przeciwpożarowe Tite®
 • Insul-Atmos ®
 • Insul-Sound ®
 • Insul-Vapor ®
 • Mall-Dawn ®
 • Redi-Central ®
 • Redi-Form ®
 • Redi-Hoist ®
 • Redi-Lift®
 • Redi-Master ®
 • Redi-Midget ®
 • Redi-Release ®
 • Redi-Reset ®
 • Redi-Storm ®
 • Redi-Test-Panel ®
 • Redi-Tube ®
 • Serv-Dawn ®
 • Steel-Vision ®
 • Storm-Grille ®
 • Storm-Vision ®
 • Vibra-Sulation ®
 • Wind-Tite ® Alpine ®
 • Alpine Loc-Tite ®
 • Aluma-Vision ®
 • Auto-Fire-Tite ®
 • Auto-Fire-Shut ®
 • Counter-Vision ®
 • Świt 4 Door ®
 • Przeciwpożarowe Storm®
 • Fire-Shut ®
 • Przeciwpożarowe Tite®
 • Insul-Atmos ™
 • Insul-Sound ®
 • Insul-Vapor ®
 • Mall-Dawn ®
 • Redi-Central ®
 • Redi-Form ®
 • Redi-Hoist ®
 • Redi-Lift®
 • Redi-Master ®
 • Redi-Midget ®
 • Redi-Release ®
 • Redi-Reset ®
 • Redi-Storm ®
 • Redi-Test-Panel ®
 • Redi-Tube ®
 • Serv-Dawn ®
 • Steel-Vision ®
 • Storm-Grille ®
 • Storm-Vision ®
 • Vibra-Sulation ™
 • Wind-Tite ®
 • Exco-Shield ™
 • "Jesteśmy zawsze Rolling" ™

Ani jeden z tych znaków, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy usług, loga, symbole handlowe i slogany, ani nie colorable imitacje jakiegokolwiek same, mogą być wykorzystane w sposób lub w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Alpine. Żadna z informacji zawartych na tej stronie powinny być interpretowane jako przyznanie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy praw własności Alpine lub jakiejkolwiek innej osoby.

Ponadto, ta strona i / lub niektórych jego elementów (w tym niektóre z materiałów) może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub złożone wnioski patentowe na Alpine.

Oprócz naruszenia niniejszych Warunków, korzystanie z tej strony internetowej w sposób, który narusza którekolwiek z Alpine lub jej biur intelektualnej praw własności mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych Stanach Zjednoczonych i innych praw.

Powiązanych stron. Ani Alpine, ani żaden z jej oddziałów sprawia żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji odnośnie każdej stronie można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony. Każda taka strona jest niezależna i od alpejskich i tej stronie, i Alpine nie ma kontroli, ani odpowiedzialności za lub w zakresie, dostarczone informacje lub działania podejmowane w takiej witrynie. Powiązanie tej strony i wszelkich innych stronach internetowych nie oznacza, że ​​popiera to drugie Alpine website. Trzeba zrobić własne niezależne decyzje dotyczące interakcji lub komunikacji z jakiejkolwiek innej stronie internetowej, że jest związany z tej strony.

Disclaimer. Materiały dostępne na lub za pośrednictwem TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, wyraźnych lub DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI Z braku naruszenia. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, Alpine jej podmioty stowarzyszone i dyrektorów, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów, pośredników i wykonawców każdego, a ich RESLECTIVE następców i cesjonariuszy, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ portalu internetowego połączonego z Umową. Ograniczenie to dotyczy BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY, jak również odszkodowania za stratę zysków, zakłócenie działalności gospodarczej lub utratę danych lub informacji, nawet jeśli ALPINE WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB INNE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE, wyłączenia określone powyżej NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŻELI WYŁĄCZENIA WYMIENIONE POWYŻEJ odbywają NIESTOSOWANY czy niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas maksymalna odpowiedzialność alpejskich, jej podmioty stowarzyszone i dyrektorów, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY i wykonawcy każdego i ich następcy ODPOWIEDNICH i przypisuje, aby użytkownikom takich odszkodowań za wszelkie roszczenia wynikające z dostępu i / lub korzystania z TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW JEST OGRANICZONA DO US $ 100.00.

Informacja cenowa. Ceny zamieszczone na tej stronie odzwierciedlają Alpine sugerowane ceny detaliczne i mogą różnić się od cen ogłaszanych lub jest pobierana przez dealerów upoważnionych Alpine. Chociaż Alpine dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje o cenach na stronie internetowej, mogą wystąpić błędy. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niedozwolone wykorzystanie. Nie ma dostępu lub korzystania ze strony internetowej lub materiałów w jeden z następujących sposobów lub do jednego z następujących celów:

 1. Naruszać lub próbować naruszyć bezpieczeństwo lub integralność tej strony lub Materiałów lub zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowego działania tej strony lub jakiejkolwiek innej osoby na dostępu do lub korzystania z tej strony lub Materiałów.
 2. W jakimkolwiek celu, który narusza wszelkie federalnych, stanowych, lokalnych lub zagranicznych prawne, rozporządzenia lub zarządzenia.
 3. W sposób, który może naruszać praw autorskich, znaku towarowego, znaku usługowego, nazwę handlową usług, patent, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej z Alpine lub innej jakiejkolwiek osoby.
 4. Dla celów oszustwa lub podstępu.
 5. Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub błędnie żadnych powiązań z jakąkolwiek osobą.
 6. Aby pobrać lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które nie mają prawa do pobierania lub przesyłania.
 7. Aby uzyskać dostęp do serwera, konta lub dane, które nie są uprawnione do dostępu.
 8. Aby przesłać lub przekazać coś zawierających uszkodzone dane lub zawierających wirusa, konia trojańskiego, robaka, bombę czasową lub cancelbot lub inne procedury programów komputerowych lub silnik, który jest przeznaczony na zniszczenie, niekorzystnie ingerować, ukradkiem przechwytywać lub przywłaszczać wszystkie lub część tej strony internetowej, materiały lub innego systemu, danych lub informacji.
 9. Do rozszyfrowania, dekompilować, deasemblacji lub strony internetowej lub jakichkolwiek materiałów lub próbować zrobić.
 10. Do pomówienia, oszczerstwa lub inaczej zniesławienia jakiejkolwiek osoby.
 11. Do przekazywania jakichkolwiek informacji lub materiałów, które są obraźliwe, z naruszeniem jakiegokolwiek zaufania lub stosunku poufnych, lub że jest inny sposób.
 12. Aby przesłać lub rozpowszechnianie jakichkolwiek prywatnych informacji osobom trzecim bez uzyskania zgody takiej osoby trzeciej.

Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez Alpine z siedzibą w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Wszelkie roszczenia dotyczące tej strony internetowej lub materiałów, lub korzystania z niektórych lub wszystkich takie same, są regulowane przepisami prawa materialnego stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, lub obowiązującymi federalne prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez zachowania jakichkolwiek zasad konfliktu praw i bez skutku dla innych praw i traktatów, które mogłyby mieć zastosowanie. Ty i Alpine uzgadniają, że każde działanie lub postępowanie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania może być wniesiona, i może być wniesiona tylko w, w sądzie federalnym siedzi w Suffolk County, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, i takie sąd których takie działanie lub postępowanie zostaje wniesiona ma osobistą jurysdykcję nad tobą i alpejskim.

Częściowej niezdolności. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne przez sąd odpowiedniej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełnej mocy.

Zwolnienia; Cały Umowy poprawki. Żadne zrzeczenie kadencji niniejszych Warunków uważa się za późniejszym ani teraźniejszym danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Alpine w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej i materiałów. Żadnych zmian do niniejszego Regulaminu są dokonywane tylko przez zaktualizowany komentarz na tej stronie.

Zastrzeżenie praw. Wszystkie prawa nie udzielone wyraźnie są zastrzeżone przez Alpine. Nie możesz przejść, pobrać, używać lub eksportować Materiałów z naruszeniem wszelkich Stany Zjednoczone federalne, stanowe lub lokalne prawo (w tym, bez ograniczeń, wszelkie amerykańskim przepisom eksportowym lub wykonawcze).

Uwaga dotycząca Dostęp WWW spoza Stanów Zjednoczonych. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona dla osób w Stanach Zjednoczonych. Alpine nie składa żadnych oświadczeń, że ta strona lub jej zawartość może być zgodnie z prawem lub w inny sposób dostępne obejrzeli poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do tej strony internetowej lub jego zawartość nie może być legalne pewnych osób lub w niektórych krajach. Jeśli dostęp do tej witryny z poza Stanów Zjednoczonych, czynisz to na własną odpowiedzialność co do legalności takiego dostępu i bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie i zgadzasz się, że w zakresie dostępu i korzystania z tej strony internetowej i materiałów będzie przestrzegać z, wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych danej jurysdykcji (s).

Copyright © 2005 drzwiami alpejskich Overhead, Inc
Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.